Dansen op de vulkaan

Een zeer actueel en zonder twijfel fascinerend inspiriment over de economische crisis die door de mens zelf is veroorzaakt. Een unieke belevenis over de huidige turbulente tijd en de alsmaar cumulerende chaos. Wat komt er op ons af en hoe maken we bedrijven en mensen weer veerkrachtig? Waar liggen de kansen die we nu niet zien?

Ruud als

Inspirator, spreker, moderator, interviewer, panellid, sidekick...

Doelgroep

Voor mensen en organisaties die kansen willen benutten in tijden van crisis

Maatwerk

Het event wordt geheel op maat samengesteld op basis van doelgroep, gewenste impact en de rest van het programma.

Kansen benutten in crisisrijden

Ja, ik wil weten hoe ik crisistijden kan doorleven en kansen kan benutten die we nu niet zien!

Vraag offerte aan

Leven en werken in turbulente tijden

Voor wie er nog aan twijfelt: onze wereld staat op de rand van een grote, mondiale recessie. Mede veroorzaakt door ecologische en geo-politieke ontwikkelingen en versterkt door gebrek aan moreel leiderschap en de absolute wil om onze toekomst opnieuw vorm te geven. Diverse gerenommeerde economen, wetenschappers en de grote filosofen van deze tijd, spreken en schrijven steeds vaker over een nieuwe, onafwendbare en totale ineenstorting van het economische systeem.

Op zich is dit niets nieuws en als mensheid hebben wij dit fenomeen al zes maal eerder meegemaakt. En ook deze keer zal het proces het evenwicht tussen de natuur, de economie en de samenleving herstellen. Zonder twijfel wacht ons hiermee een betere toekomst, inclusief een duurzame leefomgeving en een meer rechtvaardige maatschappij.

De belangrijkste vraag is niet hoe we de crisis overleven maar hoe we de chaos en onzekerheid instrumenteel maken. Waar liggen de kansen die we nu niet zien, laat staan benutten?

Herstel van evenwicht schept nieuwe kansen

De klimaatverandering, de toenemende ongelijkheid en de recessie vormen de perfecte storm. Elkaar versterkend, dwingen deze drijfveren en krachten de politiek, het bedrijfsleven en de samenleving om opnieuw na te denken hoe we samen onze toekomst het beste vorm kunnen geven.Welke rollen en taken liggen er voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving?

Onderwerpen en Maatwerk

100% impact: maatwerk is de standaard
1. Principes van een falend systeem
2. Onvermijdelijke en onomkeerbare transities
3. Een economie voor iedereen
5. Veerkracht en menselijkheid
6. Transitie naar Netto Positief
100% impact: maatwerk is de standaard

Dansen op de Vulkaan wordt altijd op maat gecompileerd. Gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en de achtergrond van het publiek. En met een naadloze aansluiting op de rest van het programma. Tevens kan het inspiriment vertaald worden naar een specifieke sector, bedrijf of instelling.

1. Principes van een falend systeem

Wat waren eerder de meest turbulente economische periodes en wat kunnen we er van leren? Hoe radicaal anders zal het deze keer zijn - en tegelijk toch weer vergelijkbaar met het verleden? Een heldere analyse van de uitdagingen en opmaat naar de meest vitale oplossingen voor alle stakeholders.

2. Onvermijdelijke en onomkeerbare transities

Welke tien transities zijn noodzakelijk en onafwendbaar om de grootste uitdagingen - zijnde klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, waterbeschikbaarheid en ongelijkheid - op te lossen? Hoe kunnen we deze transities versnellen en wat kunnen we als organisatie en als mens bijdragen?

3. Een economie voor iedereen

Hoe creëren we een economisch systeem dat voor iedereen werkt, in plaats van iedereen die voor één economie werkt? De kanteling naar een inclusieve economie is één van de meest uitdagende en complexe transities. Mede vanwege de hardnekkige, schier onoplosbare overtuigingen die diep veranderd liggen in onze instituties, systemen en zelfs in onze eigen houding en gedrag. Wat zijn de contouren van het nieuwe, meer inclusieve systeem? Hoe kunnen we de omwenteling hier naartoe vormgeven en versnellen?

5. Veerkracht en menselijkheid

Turbulente tijden en crisis trekken een zware wissel op mensen en organisaties. Hoe worden en blijven we veerkrachtig. Hoe anticiperen we het beste op de aandienende en ontketende toekomst? Alleen in verlangenverstrengeling, met veel compassie en een onafwendbare herverdeling, kunnen we het tij weer keren.

6. Transitie naar Netto Positief

Het bedrijf van de toekomst is Netto Positief en zorgt ervoor dat de resultaten voor alle stakeholders verbeteren. In alle aspecten. Altijd en overal. Hoe word je een Netto Positieve organisatie en waarom leidt dit tot meer betrokkenheid en zelfs loyaliteit onder je medewerkers en klanten?

Kansen benutten in crisisrijden

Ja, ik wil weten hoe ik crisistijden kan doorleven en kansen kan benutten die we nu niet zien!

Vraag offerte aan

Wie gingen je voor?

Menu