Topspreker onderwijs

Vitale ideeën en oplossingen voor het onderwijs van morgen

Het onderwijs zit al decennialang gevangen in een wurggreep van een gedateerd systeem met een doorgeslagen meet-, toets en controlecultuur. Het systeem doet niet meer waar het voor bedoeld is, namelijk het reflecteren en ontwikkelen van talent en het ontketenen van passie, vanuit een ongebreidelde nieuwsgierigheid. Waardoor ons leven zinvol wordt en blijft, door van betekenis en waarde te zijn voor andere mensen. En niet tot aan je pensioen, maar tot aan je laatste zucht.

Hoe maken we het onderwijs weer mens- en toekomstgericht en hoe zorgen we ervoor dat leren een leven lang heel leuk en relevant blijft?

Ben jij op zoek naar een inspirerende spreker over onderwijs?

Ruud Veltenaar behoort tot de meest gevraagde en best beoordeelde sprekers over onderwijs en de transitie naar meer mens- en toekomstgericht leren. Zijn inspirimenten voor bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en ondersteuners, zijn zonder uitzondering unieke belevenissen, die de deelnemers in het hoofd en hart raken. Impact gegarandeerd met bergen inspiratie en praktijkvoorbeelden die bewijzen dat het met meer impact kan.

Als filosoof, bevlogen ouder en faculty member neem ik je graag mee op expeditie naar de transitie en toekomst van een leven lang leren. Met als cruciaal uitgangspunt: “als we samen het beste vóór de wereld doen, dan hoef je toch nooit meer de beste van de wereld te worden.”

Als spreker over het onderwijs en een leven lang leren bied ik een aantal inspirimenten, lezingen en workshops met een duidelijke routekaart en voorbeelden hoe we in het onderwijs weer kunnen gaan vormen in plaats van vervormen. Doe op tijd je riemen vast en houdt de helm op!

Transitie naar meer mens- en toekomstgericht leren

TIP! – DE ZIEL VAN ONDERWIJS

Het kan dus wel. Tijdens de pandemie werden vele innovaties in het onderwijs in versneld tempo doorgevoerd. Digitaal onderwijs, maatwerk, flexibele aanpak, betere samenwerking met een sterke focus om vooral verbonden te blijven.

Inmiddels dreigen we in het onderwijs weer terug te vallen in oude gewoonten en patronen, waarmee we alles in een wurggreep houden. Een vicieuze cirkel waarin iedereen gevangen zit in een gedateerd systeem. Hoe stellen we het onderwijs weer in dienst van mensen? Zodat zij en systemen elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Niet het systeem en de organisatie, maar de ontwikkeling van de leerling en de leerkracht moeten weer centraal staan.

Dit betekent een enorme ommekeer met wezenlijk andere uitgangspunten, namelijk maatwerk, diversiteit en gelijke kansen. Elke leerling verdient een eigen leerroute, maar samen leren blijft natuurlijk belangrijk. Leerkrachten worden meer een inspirator en gids, met veel ontwikkelingsruimte. Inspirerende professionals die ook het goede voorbeeld geven. Op school, maar ook in hun eigen leven. Scholen krijgen meer autonomie en bestuurders faciliteren de optimale leeromgeving voor de belangrijkste stakeholders; de docenten en leerlingen.

Hoe transformeren we het onderwijs zodat het meer mens- en toekomstgericht is? En van standaard naar meer gepersonaliseerd? Van rendement naar rendemens? Van controle en beheersing naar ruimte, vrijheid en vertrouwen? Van vakken naar thema’s, die in multi- en interdisciplinaire vorm worden aangeboden en die naadloos aansluiten op de aandienende toekomst? Hoe en waar vinden we meer evenwicht tussen theorie en praktijk? En tussen wijsheid, kennis en vaardigheden?

Ga mee op expeditie naar de toekomst van een lang leven leren, met betekenisvol en relevant onderwijs dat aansluit op de uitdagingen en kansen in de 21e eeuw. Met veerkrachtige en wendbare mensen, die een bijdrage leveren aan een wereld waarnaar bijna iedereen verlangt.

Meer interactieve inspirimenten over onderwijs

Omdenken in onderwijs

101 NOODZAKELIJKE VRAGEN

Iedereen leider

LEIDEN VANUIT DE TOEKOMST

Leren is het leven

LANG LEVEN LEREN IN DE GLORIA

We denken dat er goed is nagedacht over het onderwijssysteem, maar is dat werkelijk zo? Of zijn we gaan geloven in mythen en verdwaald geraakt in oude patronen en gewoonten?

Leiderschap in het onderwijs doet ertoe en in de praktijk is bewezen dat leidinggevende bestuurders, leerkrachten en leerlingen het wezenlijke verschil maken.

We leven en werken in turbulente tijden met als belangrijke vraag hoe we continue blijven leren en ontwikkelen met tijdelijke oplossingen. Want leren is nooit klaar, omdat leren het leven is.

Durf te vragen naar waarom?

Waarom hebben we klassen en een gestandaardiseerd eindexamen? Is een lange zomervakantie wel zo verstandig? Waarom staat de collectieve en niet de individuele middelmaat centraal? Sluit het curriculum nog wel aan op de ontketende toekomst met de grote ecologische en sociale uitdagingen? Waarom segregeren we in het onderwijs bij de poort op leeftijd en intelligentie; draagt dat bij aan meer gelijke kansen?

Loslaten of anders vasthouden?

De beste onderwijsinstellingen tellen honderden en soms zelfs duizenden leiders, die elkaar en anderen inspireren om vanuit de bedoeling en de aandienende toekomst te leiden. Leiderschap in het onderwijs moet zich primair richten op de bedoeling; het ontwikkelen van leerlingen en leerkrachten. De kunst van het leiderschap is dan niet om los te laten maar om samen anders vast te houden.

Leren werken of lang leven leren?

Het leven in de 21e eeuw en turbulente wereld trekt een zware wissel op de veerkracht en wendbaarheid van mensen. Leren leven is daarom minstens zo belangrijk als leren werken. Hoe geven we vorm en inhoud aan thema’s als leiderschap, duurzaamheid, innovatie, barmhartigheid en (herver)delen? Hoe verschuiven we de focus van welvaart naar welzijn en van Ego naar Eco?

Omdenken in onderwijs

Dit unieke inspiriment is een ware belevenis en doet een maximaal beroep op het vermogen om ‘Om te Denken’. Het trekt de deelnemers uit hun bestaande denkpatronen en belemmerende overtuigingen en laat hen anders naar de bedoeling van het onderwijs kijken. Want pas als we onszelf fundamentele vragen durven te stellen over het onderwijs, kunnen we bewuste keuzes maken die besloten moeten liggen in de wezenlijke bedoeling van het onderwijs.

Meer impact

Hoe leren we samen vanuit de bedoeling te leiden en hoe vergroten we het eigenaarschap onder alle stakeholders? Op welke wijze moeten we dan de ondersteunende systemen opnieuw vormgeven en inrichten? Doel is om met minder beheersbaarheid veel betere prestaties en resultaten te realiseren. Het is verdraaid lastig, maar het motto voor leiderschap is niet voor niets; “groots denken, kleiner doen. Vandaag weer een stapje dichterbij de bedoeling.”

Opnieuw verbinden

Tijdens dit inspiriment wordt een caleidoscopische visie gegeven op een leven lang leren. Wat zijn de obstakels om te leren door echt te leven en hoe kunnen we deze overwinnen? Welke rol is weggelegd voor het onderwijs en hoe ziet het ‘Curcicum Leven’ er in de 21e eeuw uit? Hoe verbinden we ons (opnieuw) met de natuur, elkaar en Zelf (de bedoeling) en hoe geven we ons leven betekenis tot aan onze laatste zucht? Zodat we het uiteindelijk vrolijk uitzwaaien met een vredige glimlach.

Wie gingen je voor?

Jouw event is erg belangrijk. Ook voor mij!

Hoe wij samen ook van jouw event een unieke belevenis maken?

Maatwerk is de
standaard

Elk inspiriment over de noodzakelijke en onvermijdelijke transitie en toekomst van onderwijs  is 100% maatwerk en wordt grondig voorbereid.

Altijd naadloze
aansluiting

Elk inspiriment over onderwijs en een leven lang leren sluit naadloos aan op het programma, de achtergrond van de deelnemers en de beoogde impact.

Super interactief
en met veel humor

Elk inspiriment over onderwijs is super interactief en werkvormen als stemBUZZ, mentiQUIZZ en Lagerhuisdebat maken van passieve luisteraars actieve participanten, met concrete ideeën en oplossingen.

Unieke belevenis
met mega impact

Elk inspiriment over onderwijs en lang leve leren is een echte belevenis, waar de deelnemers nog maanden lang over nadenken en spreken. Mede dankzij een uniek naslagwerk en een optionele digitale nazit.

Menu