Technologie, innovatie & ethiek

Faster is Good, Smarter is Good, but >More Human is Great

Technologie is niet neutraal

Meer dan de helft van de wereldbevolking is online. Dagelijks komen er een miljoen mensen bij. Digitalisering biedt enorme economische en maatschappelijke voordelen. Maar er zijn ook grote uitdagingen en risico’s. Zoals ongelijke toegang tot internet en het ontbreken van een mondiaal, ethisch framework. Dan zijn er ook nog kwesties rondom veiligheid en privacy. Technologie kent geen ethiek, maar is niet neutraal. Het bevat waarden en elementen die voor en tegen de mensheid kunnen werken. Naarmate de technologie voortschrijdt, wint ethiek aan belang. Vooral als cyberspace verder gefragmenteerd raakt en het potentieel van de volgende generatie technologieën bedreigt. Uitval van de technologische infrastructuur wordt de komende jaren gezien als één van de meest impact volle risico.

REVOLUTIE OF EVOLUTIE?
Wetenschappelijke doorbraken, exponentiële technologische vooruitgang, economische groei en de banen van de toekomst domineren discussies als we nadenken over de toekomst. Naarmate de digitalisering verder voortraast, is het onze menselijkheid die de meeste aandacht verdient. Omdat deze het verschil zal maken in een wereld van algoritmen en slimme, zelflerende robots. Onze toekomst is om humaner te worden en niet minder menselijk. Het gevaar schuilt niet in de mogelijkheid dat machines ons overbodig maken, maar dat we te veel op hen gaan lijken.

Wat betekent de technologische revolutie voor onze privacy, geheimen, mysteries, serendipiteit, emoties, intuïtie, verbeeldingskracht, bewustzijn en… onze vrije wil?

MEER KANSEN DAN BEDREIGINGEN?
Zie hoe snel en radicaal onze wereld verandert en transformeert naar het digitale tijdperk. Data is de nieuwe olie, kunstmatige intelligentie als een nieuwe vorm van  elektriciteit en het internet der dingen zou zich wel eens kunnen ontwikkelen tot het nieuwe zenuwstelsel van onze wereld. Digitale giganten en sociale mediaplatforms hebben de machtige bedrijven zieltogend achter zich gelaten. Algoritmen, AI en robots staan klaar om de show te stelen.

Wat gebeurt er met ons als machines echt intelligent worden? In mijn werk richt ik mij vooral op de kansen die technologie ons bieden. Om echte vooruitgang te creëren, voor zoveel mogelijk mensen. Hoe werkt technologie voor ons in plaats van dat wij met technologie werken?

Is jouw business en organisatie toekomstbestendig?

1. Technologische revolutie: digitale transformatie

De wereld verandert razendsnel en radicaal. Exponentiële technologieën behoren tot de belangrijkste aanjagers van transformatie, disruptie en vooral vooruitgang. Wat is de impact van deze technologieën op je business en hoe benut je de kansen van bijvoorbeeld AI, IoT, machine learning, blockchain, deep data en vele andere spannende, exponentiële technologieën met mega impact op je business? Is jouw onderneming, instelling of organisatie voldoende wendbaar en toekomstbestendig?

Lot van alles en iedereen?

2. Mastering AI en Robots

Leven in radicale afhankelijkheid

3. Tijdperk van machine learning en IoT

Hoe kunnen we de sociale en maatschappelijke voordelen en kansen van kunstmatige intelligentie. machine klaring en robotica versnellen en tegelijk de privacy, transparantie en sociale impact en samengang waarborgen. Wordt het een zegen of vloek voor de mensheid, onze democratie en keuzevrijheid? Wat is de zin en onzin van AI en vooral: hoe houden we het menselijk en zorgen we ervoor dat het bijdraagt aan een betere, inclusieve wereld?

Hoe kunnen we Internet of Things en alles dat verbonden is, optimaal ontwerpen, testen en opschalen, zodat het bijdraagt aan echte vooruitgang voor de mensheid? Zodat het maatschappelijk nut groter wordt en het niet alleen bijdraagt aan het aandeelhouderskapitalisme? Een vooral ook: zonder grote sociale en humane risico’s. Alles en iedereen verbonden is uitstekend, tenzij het de fundamenten van onze democratie, vrijheid en menselijkheid uitholt.

Once upon a future

Het eerlijke en complete verhaal

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl en genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2021. Vraag vooral naar de unieke en aantrekkelijke combinatiemogelijkheden van een inspiriment met de bestseller voor alle deelnemers.

Futurizing your business

4. Data als gangmaker van vooruitgang?

Smarter is Good, more Human is Great

5. Cybersecurity & digital ethics
Data en data gedreven organisaties zijn belangrijke motoren voor onze vooruitgang. Hoe kunnen we verantwoord, toekomstgericht, interoperabel en betrouwbaar data ontwerpen, besturen, schalen en delen? Hoe maximaliseren we datagebruik en beschermen we tegelijk de samenleving en het individu tegen de risico’s van de data-economie en misbruik door ‘evil companies’?
We zijn allemaal getuige van revolutionaire, technologische vooruitgang. Science fiction wordt steeds meer science-fact. En het einde van de exponentiële ontwikkelingen is nog lang niet inzicht. Maar wie beslist wat goed en juist is? Wanneer dient technologie het algemene, maatschappelijk belang en wat moeten we doen wanneer technologie bijvoorbeeld de samenleving schaadt of de democratie ondermijnt? Technologie is moreel neutraal, tot we het gebruiken. Hoe leiden we de revolutionaire evolutie van technologie in goede banen?

Happiness is not a download, nor digitized

6. Geluk in het digitale tijdperk

Technologie lijkt goed te werken voor wat we willen, maar veel minder voor wat we echt nodig hebben. Geluk is niet downloadable en machines creëren geen sociale cohesie. Zeker, technologie brengt ons plezier en gemak, maar hoe borgen we ons geluk in het digitale tijdperk? En hoe verbinden we ons met elkaar in verlangenverstrengeling en met onze aandienende Zelf?

Van homo economicus naar homo verus

7. Technologie versus menselijkheid

Meer kansen dan bedreigingen?

8. Expeditie 2030: shift happens
Exponentiële, technologische vooruitgang en economische groei domineren vaak ons beeld over de toekomst. Maar is het niet onze menselijkheid die de meeste aandacht nodig heeft?

Tenslotte zal onze menselijkheid het echte verschil maken, in een wereld die wordt gedomineerd lijkt te worden door algoritmen, zelflerende machines en robots?

Op technologische expeditie naar het volgende decennium. Met een groeiend besef dat er net zoveel kansen als bedreigingen en risico’s bestaan. Lost technologie de belofte in dat ze meer problemen oplost dan creëert? En hoe dragen exponentiële technologieën bij aan echte vooruitgang voor alle stakeholders: financieel, ecologisch en sociaal? In ons werk en in ons leven. Technologie kent geen ethiek en is slechts neutraal totdat deze wordt gebruikt.

Uitgangspunten voor mijn werk

Zes principes voor mijn inspirimenten

In mijn werk staan zes principes centraal en ze verwoorden waar ik voor sta en waar ik naar streef. Je vind ze terug in al mijn keynotes, masterclasses, workshops, colleges, boeken en andere publicaties.

Menu