Walk the talk – Doing Good

Reflectie – hoe kunnen we helpen?

Financiële inclusiviteit

Meer dan 1,7 miljard mensen hebben geen bankrekening en hebben geen toegang tot kapitaal. Daarom steun KIVA in haar missie om toegang te bieden aan achtergestelde gemeenschappen om hen te helpen bij hun economische, sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Door middel van microkredieten draag ik bij aan een meer financieel inclusieve wereld, waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om hun potentieel te ontwikkelen.

Microkredieten

Via KIVA stel ik maandelijks een percentage van mijn omzet beschikbaar via crowdfunding en microkredieten ten baten van ondernemers en gezinnen die een gemarginaliseerd leven leiden.

Op deze manier help ik studenten hun collegegeld betalen. En vrouwen bij het starten van duurzame bedrijven. En boeren om te investeren in technologie en voedselbossen. En soms ook gemarginaliseerde gezinnen met de nodige spoedeisende zorg.

Onderdeel oplossing

Per KIVA-lener stel ik $ 25 tot maximaal $ 100 beschikbaar, waarmee ik een deel van de oplossing ben en waarmee ik probeer een echt verschil te maken in iemands leven.

100% van elke dollar die ik in samenwerking met KIVA uitleen, gaat naar financieringen en mensen die dat het hardst nodig hadden. Als het geld t.z.t. wordt terugbetaald, leen ik het direct weer uit aan andere KIVA-leners.

Impact in cijfers

Doing Good, resulterend in Doing Well

10
Uitstaande leningen
(x $1.000)

Het bedrag dat ik sedert 2013 heb uitgeleend

10
Aantal leners
(x 1)
Aantal mensen, gezinnen en projecten die ik sinds 2013 heb ondersteund
1
Landen
(x 1)
Aantal landen waar ik als microkrediet-verstrekker actief ben

What about you?

And them?

Ik geloof dat, samen met honderdduizenden andere microkrediet-verstrekers, lenen een van de krachtigste en duurzaamste manieren is om economisch en sociaal welzijn te creëren. Lenen via Kiva creëert een partnerschap van wederzijdse waardigheid en maakt het gemakkelijk om met dezelfde dollar meer levens te raken. Financier een microkrediet, wordt terugbetaald, en financier daarmee weer een andere.

Als mijn lening iemand in staat stelt een bedrijf te starten of te laten groeien en kansen voor zichzelf te creëren, creëert dat ook kansen voor anderen. Dat rimpeleffect kan de toekomst van een gezin of een hele gemeenschap vormgeven.

En mijn kleine microkredieten gaan niet alleen over geld – ze zijn ook een manier om verbinding en relaties te creëren en invulling te geven aan de bedoeling van mijn menszijn.

Do what is right, not what is easy

Meest recent verstrekte microkredieten

Wat anderen er van vinden

In de media

Logo New York Times black

“Je stelt niet alleen mensen die in armoede leven in staat om zinvolle keuzes te maken voor fundamentele mensenrechten, je helpt ook kinderen hun verantwoordelijkheid te begrijpen om iets terug te doen aan de wereldwijde gemeenschap en de kwaliteit van leven die ze genieten te waarderen. “

Logo Inc black

“… Het Kiva-concept zal in Amerika werken. Dat brengt me op een ander punt. Ik vind dat we geen vooroordelen moeten hebben over wie ondernemers zijn. “

– Bill Clinton

Logo The Guardian black

“Noch Kiva, noch de Kiva-geldschieters verdienen geld met de leningen die ze verstrekken. Hierdoor is Kiva in staat om samen te werken met groepen op basis van sociale motieven in plaats van winstoogmerk. “

– Premal Shah, Kiva President

Walk the talk…

Klimaatvluchtelingen Reuters
Menu