Topspreker zorg en welzijn

Ter observatie: diagnose 2030

De pandemie heeft genadeloos de weeffouten in het zorgsysteem blootgelegd. Decennialange bezuinigingen en marktwerking wreken zich nu en een ineenstorting dreigt. Maar de zorgcrisis heeft ook laten zien dat we in extreme situaties op de helden in de zorg kunnen rekenen.

Hoe houden we samen zorg toegankelijk en betaalbaar? Voor iedereen! Hoe ziet de toekomst van  houdbare zorg er uit?

Ben jij op zoek naar een inspirerende spreker over zorg en welzijn?

Ruud Veltenaar behoort tot de meest gevraagde en best beoordeelde sprekers over zorg en welzijn. Zijn inspirimenten en verhalen gaan over de transitie van diagnose en behandelen naar preventie. De interactieve lezingen, masterclasses en workshops van Ruud – voor bestuurders, specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners –  zijn zonder uitzondering unieke belevenissen, die de deelnemers in het hoofd en hart raken. Mega impact en bergen inspiratie, met veel aansprekende praktijkvoorbeelden, die bewijzen dat het anders kan.

Als filosoof, semi-ervaringsdeskundige, ega van een medicus en ook als voormalig impact investeerder in de zorg(technologie), neem ik je graag mee op expeditie naar de transitie en toekomst van waardegedreven zorg.

Helm op en riemen vast

Als spreker en toekomstdenker over zorg en welzijn, bied ik een aantal inspirimenten, lezingen, masterclasses en workshops met een duidelijke routekaart en voorbeelden hoe we de toekomst van zorg opnieuw kunnen vormgeven en hoe we de transitie naar preventie kunnen bewerkstelligen.

Maatwerk is de standaard en inhoud is leidend

Onderstaande inspirimenten kunnen naar wens en behoefte gecombineerd worden en uiteraard aangepast worden voor elke specifieke doelgroep binnen en buiten de zorg. Vanzelfsprekend kunnen jouw suggesties en ideeën ook worden toegevoegd. Ik bespreek graag persoonlijk jouw doelstellingen en specifieke wensen.

Grip op de zorg: verhalen uit de eigen praktijk

POPULAIR! – TER OBSERVATIE

Als je met een helikopterview naar het zorginstituut kijkt, zie je een sector die op het punt van ineenstorting staat. Personeelsproblemen, ketenzorg, vergrijzing, regeldruk, dreiging van nieuwe pandemieën als gevolg van klimaatverandering. Maar zitten we nu werkelijk in een spagaat?

Sterke verhalen

Slagvaardigheid, inventiviteit, constructief samenwerken, veranderkracht en vooral menselijk waarnemen en handelen vormen de rood draad. Reflecteer samen op de ervaringen en verhalen van Ruud in de zorg. Sterke en mooie verhalen, met evenzo mooie titels als ‘jonge honden’, ‘nachtkastjes’, commandocentrum’, bent u wel nuchter genoeg?’, ‘menselijke toekomst’ en vooral ook ‘overwaardering van het leven en onderwaardering van de dood?’

Ga mee op expeditie

Het inspiriment ‘Ter Observatie – grip op de zorg’ is een fascinerende scan zonder diagnose en behandeling. Wel is het een reflectie op acties die we nu kunnen ondernemen. Wat vooral nodig is, is de moed om uit te dokteren wat werkt en niet.

Diagnose 2030: minder kopzorg

TIP! – DE ZIEL VAN ZORG EN WELZIJN

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te kunnen borgen, dient het instituut en systeem in financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. Deze drie dimensies van houdbaarheid staan steeds meer onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, nieuwe zorgtechnologieen, personeelsgebrek en de toename van chronisch zieken.

Het inspiriment ‘De ziel van zorg – diagnose voor minder kopzorg’ is een unieke belevenis voor elke stakeholder in de zorg en biedt vitale ideeën en oplossingen voor de zorg van morgen. Met de focus op preventie en binnen een systeem waar de mens weer centraal staat.

Ga mee op expeditie naar de toekomst van zorg en ontdek hoe zorginstellingen en -professionals weer optimaal van waarde kunnen zijn voor mens en samenleving.

Meer interactieve inspirimenten over zorg en welzijn

Iedereen leider in de zorg

LEIDEN VANUIT DE BEDOELING

Patient op de 2e plaats

POSITIEVE GEZONDHEID

More Human is Great

TECHNOLOGIE & E-HEALTH

De kwaliteit van de zorg staat of valt met de kwaliteit van leiderschap binnen alle aspecten en onderdelen van het systeem. Om maximale sociale waarde en gezondheidswinst te realiseren, is effectief vakinhoudelijk én rebels leiderschap noodzakelijk.

Positieve gezondheid is gebaseerd op het gedachtengoed van Machteld Huber en is gebaseerd op het concept om de patiënt vooral als mens te blijven zien. Zo wordt gezondheid niet langer het domein van de zorg, maar van ons allemaal.

De stormachtige ontwikkelingen rond zorgtechnologieen en e-Health zullen de focus binnen de zorg steeds meer leggen op preventie, voorlichtingen ethiek. Smart is good. Faster is Good. Maar more human is Great. Hoe kan e-Health bijdragen aan meer menselijke zorg?

Rebels leiderschap

De vraag naar zorgprofessionals zal de komende jaren en decennia explosief toenemen, terwijl de uitstroom groter is dan ooit. Onderzoek toont aan dat als zorgprofessionals meer leiderschap tonen, de kwaliteit van zorg en de onderlinge samenwerking verbetert. Hierdoor stijgt de werktevredenheid en daalt de uitstroom.

Hoe kunnen we samen kritisch reflecteren op de ingesleten werkgewoonten en patronen en welke vragen moeten we durven te stellen? Hoe kunnen we de dagelijkse zorg en de status quo uitdagen en verbeteren?

Omdenken in de zorg

Binnen het concept van ‘Positieve gezondheid’ wordt gezondheid niet meer gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren en zelfs, waar mogelijk, nog steeds van waarde te zijn voor andere mensen.

Het is een totaal andere manier van (om)denken dan we gewend zijn. Voor artsen, verzorgenden en ook voor ons mensen in de wachtkamers.

Meer dan een app of robot

Om virtuele en digitale zorg optimaal schaalbaar te maken moeten we zorg op een andere manier organiseren. E-Health is niet additioneel, maar leidt tot een fundamentele herverdeling van taken en de opkomst van nieuwe spelers die gespecialiseerd zijn in het bieden van virtuele en digitale zorg.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelen en de meest baanbrekende technologieën die het zorglandschap flink zullen opschudden? En hoe kunnen we virtuele en digitale zorg op afstand het best vormgeven en versneld invoeren?

Vakinhoudelijk leiderschap

Vakinhoudelijk leiderschap gaat over moreel en inspirerend leiderschap. De focus ligt niet op de hiërarchische structuur, maar op de voorbeeldfunctie op basis van deskundigheid, menselijkheid, motivatie en overtuigingskracht.

Zo zal elke zorgprofessional initiatieven nemen om de gezondheidswinst te verbeteren en anderen stimuleren en motiveren hetzelfde te doen. Met iedereen in deze rol als leider, heeft elke specialist, verpleegkundige en verzorgende invloed op het beleid en de besluitvorming in de eigen werkomgeving.

Kansen en uitdagingen

Op basis van de zes demissies van gezondheid worden de uitdagingen van de zorgsector en alle stakeholders in kaart gebracht.

Waar liggen de kansen die we nu niet zien? Hoe zetten we de mens weer centraal in plaats van de patiënt? Waarom is het beter om naar het potentieel te kijken in plaats van naar de kwaal en naar wat er niet meer gaat?

De focus op gezondheid in plaats van op ziekte helpt ons anders te denken en om de zorg beter te laten aansluiten bij de vraag.

Datagedreven preventie

Gepersonaliseerde, datagedreven zorg zal niet alleen de kwaliteit en kosten van zorg verbeteren, maar vooral ook de focus van de zorg van diagnose en behandelen naar preventie versnellen. De tsunami aan gezondheidsdata, met informatie over leefstijl, omgeving en gedrag, zal onvermijdelijk leiden tot meer ‘doe ‘t zelf zorg’.

Datagedreven, gepersonaliseerde zorg draait dan volledig om wie je bent en wat je doet, hetgeen leidt tot betere interventies. Zowel bij preventie als bij de zorgverlening.

Wie gingen je voor?

Jouw event is erg belangrijk. Ook voor mij!

Hoe wij samen ook van jouw event een unieke belevenis maken?

Maatwerk is de
standaard

Elk inspiriment over de onvermijdelijke transitie en toekomst van de zorg, onze gezondheid en ons welzijn is 100% maatwerk en wordt grondig voorbereid.

Altijd naadloze
aansluiting

Elk inspiriment over de transitie van behandelen naar preventie, sluit naadloos aan op het programma, de achtergrond van de deelnemers en de beoogde impact.

Super interactief
en met veel humor

Elk inspiriment over gezondheid en welzijn is super interactief en werkvormen als stemBUZZ, mentiQUIZZ en Lagerhuisdebat maken van passieve luisteraars actieve participanten, met concrete ideeën en oplossingen.

Unieke belevenis
met mega impact

Elk inspiriment over de omwenteling van het zorgsysteem is een echte belevenis, waar de deelnemers nog maanden lang over nadenken en spreken. Mede dankzij een uniek naslagwerk en een optionele digitale nazit.

Menu