Onvermijdelijke en onomkeerbare mega transities in 21e eeuw

van moment naar movement

Omarm chaos: de crisis als oplossing

We hebben de afgelopen honderd jaar mensen en onze planeet dienstbaar gemaakt aan welvaart en economische groei. Daarmee hebben we de maatschappij en onze samenleving geleid naar een draconische vorm van georganiseerde chaos. Problemen veroorzaakt door mensen en hun belemmerende overtuigingen. En omdat we zijn gaan geloven in mythes en zijn vergeten dat het slechts mythes zijn.

Verandering van tijdperk

We leven in een verandering van tijdperk en dat vraagt bijna het onmogelijke van ons. We moeten enerzijds het oude en vertrouwde los laten, en anderzijds het nieuwe en onbekende te omarmen. Als we de bestaande chaos zien als een kans om het wezenlijk anders te doen, dan wordt de crisis instrumenteel en kunnen we onze maatschappelijke systemen en bedrijven transformeren en verbinden met het nieuwe tijdperk.

Transformeren is mensenwerk

Onderstaande inspirimenten gaan over de onvermijdelijke transities in de 21e eeuw en nemen je mee naar een fascinerende toekomst. Indringende inzichten en hoopvolle perspectieven voor ons leven en werk. Concrete denkkaders en handvatten om zelf als organisatie en mens in beweging te komen en onze bedoeling en acties terug te brengen naar het menselijke niveau. Want transformeren is mensenwerk. De keuze is aan ons.

één ei is geen Paasei (1 + 1 = 11)

Regeneratieve economie

Facilitator van evolutie

Duurzaam kapitaal

De transitie naar een regeneratie en inclusieve economie is de moeilijkste van alle systeemveranderingen. Maar we hebben geen keuze. Hoe gaan we produceren en consuminderen binnen de planetaire grenzen. En hoe creëren we een economie die voor iedereen werkt, in plaats van andersom?

Meer dan 90% van het beschikbare kapitaal circuleert in de virtuele economie. De balans met de reële economie is volledig verstoord. Het systeem moet terug naar de bedoeling; het faciliteren van evolutie. Van organisatie en mensen. Zodat vooruitgang gericht is op collectief welzijn en onze menselijkheid.

Veerkrachtig en barmhartig

Samenleving

All for one and one for all

Democratie en vrijheid

De sociale transitie is complex, stroperig en ontwikkelt zich behoorlijk traag. Dit komt omdat het systeem diepgeworteld is ideologische en religieuze silo’s uit de 19e eeuw. Verder is het groeiende wantrouwen jegens  de overheid begrijpelijk, maar tegelijk ook weinig productief. Hoe kunnen we de sociale transitie versnellen en de samenleving opnieuw vorm geven?

De democratische transitie is de ‘moeder aller transities’ en wordt in steeds meer landen actueler dan ooit. Het zorgt voor een nieuw institutioneel speelveld met elkaar overlappende netwerken, gemeenschappen, coöperaties en bewegingen. Hierdoor kunnen we zeer complexe en grote vraagstukken oplossen. Met veel moed, lef en andere vormen van leiderschap.

Duurzaam en betaalbaar

Energie

Autonoom en veilig

Mobiliteit en transport

De energietransitie is in volle gang en kent drie kantelpunten: a) van fossiele naar duurzame energie, b) van een centraal naar decentraal systeem en c) van top-down naar bottum-up handelen. Welke opgaven liggen  nog voor ons en hoe kunnen we de energietransitie versnellen?

Het is een illusie om te denken dat we ons minder zullen gaan verplaatsen. Wel zullen we de komende jaren steeds sneller en verder reizen. En dat moet schoner, duurzamer, veiliger, slimmer en betaalbaar voor iedereen. Met minder beslag op de planeet, de economie en de samenleving.

Lang leven leren in de gloria

De ziel van onderwijs

Diagnose 2030

De ziel van zorg en welzijn

De transitie van het onderwijs richt zich op een verschuiving naar meer gepersonaliseerd leren met meer rendemens. Een systeem waarbinnen de ontwikkeling van de leerling en leerkracht weer centraal staan. Doel is om mensen betekenisvol onderwijs te bieden, dat hen als homo verus- de waarachtige mens – voorbereidt op een vervuld leven in de 21e eeuw met al zijn uitdagingen.

Door een draconische marktwerking hebben we de ziel uit het zorgsysteem gehaald en vervreemd van hetgeen waarvoor het bedoeld is. De mens en ons welzijn staan niet meer centraal. De noodzakelijke transitie naar preventie moet ervoor zorgen dat het zorgsysteem houdbaar en voor iedereen toegankelijk blijft.

Bouw een thuis voor iedereen

Gebouwde leefomgeving

Anders boeren voor gezond eten

Landbouw en voedsel

Om binnen de planetaire grenzen te blijven en de gestelde doelen voor klimaat (CO2), milieu (stikstof) en natuur (biodiversiteit) te halen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Hoe ziet onze leefomgeving er in de toekomst uit en hoe vinden we de balans tussen wonen, werken en de natuur. Hoe ziet ons land eruit in 2030 en na 2050, als het water komt en het steeds heter wordt? Visie, grote ambities en met kleine stapjes voorwaarts.

Vrijwel iedereen is het er over eens dat het huidige landbouwsysteem zich op een dooplopende weg bevindt. Hoe ziet de transitie naar een nieuw systeem eruit. Een omwenteling die de natuur versterkt, de bodem verrijkt, dierenwelzijn voorop stelt en boeren een eerlijke prijs betaald. Door niet de mens maar de natuur centraal te stellen kunnen we de landbouw- en voedseltransitie vormgeven en versnellen.

De reis van buiten naar de bedoeling

Persoonlijke transitie

Uiteindelijk vragen de systeemtransities ook om een persoonlijke transformatie. In onderlinge afhankelijkheid moeten de chaos omarmen en onze angsten overwinnen. Dat is alleen mogelijk als we ons verbinden met zelf in verlangenverstrengeling; weten wie je bent en wat je voor anderen wilt betekenen. Een verbinding met de bedoeling, via ons hoofd en hart. Alleen dan ontstaat een gevoel van eenheid en vinden we altijd energie en hoop.

Meer inspirimenten en unieke belevenissen

Opnieuw verbinden

Vitale oplossingen

WHAT’s HOT – Top 5

Meest geboekt

Altijd actueel

Nieuw in 2023

Altijd impact

Beste vóór de wereld

Waarom zou je de beste van de wereld willen worden als je altijd het beste vóór de wereld kunt doen.

Voor elk inspiriment

Zes principes

Opmaat naar impact en hoge beoordelingen op basis van zes principes die altijd centraal staan.

Voor elke deelnemer

Uniek naslagwerk

Na afloop van het event kan elke deelnemer een uniek naslagwerk downloaden voor blijvende inspiratie.

Voor jou

Impactvol event

Waarom kiezen opdrachtgevers voor mij en komen ze telkens weer terug?

Menu