4- 6 min leestijd

Global Risks Report: wat zijn onze grootste bedreigingen in 2021

De 16e editie van het Global Risks Report 2021 van het World Economic Forum is beschikbaar. Wat zijn de grootste bedreigingen voor onze welvaart en ons welzijn in 2021? En wat kunnen we daar nog aan doen? Het venster van mogelijkheden voor effectieve acties is nu snel aan het sluiten. Geïntegreerde acties zijn absoluut noodzakelijk om een wereldwijde ineenstorting van het systeem te voorkomen. Wat zijn de vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen?

De 16e editie van het Global Risks Report van het World Economic Forum analyseert de risico’s van maatschappelijke breuken – die zich manifesteren door aanhoudende en opkomende risico’s voor onze gezondheid, stijgende werkloosheid, groeiende digitale kloven, ontgoocheling onder jongeren en geopolitieke fragmentatie. Bedrijven riskeren een wanordelijke shake-out, die grote groepen werknemers en ondernemingen zal uitsluiten van de markten van de toekomst. 

  1. miljarden mensen dreigen de digitale sprong voorwaarts te missen, door groeiende ongelijkheid en fragmentering van digitalisering en technologie;
  2. op middellange termijn wordt de mondiale economie bedreigd door de domino-effecten van de corona-pandemie en de alsmaar cumulerende ecologische crisis, waardoor ook de geopolitieke stabiliteit de rest van dit decennium kwetsbaar zal blijken;
  3. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en andere milieurisico’s blijven in toenemende mate een bedreiging vormen en volgens het World Economic Forum blijven deze risico’s qua waarschijnlijkheid en impact onze grootste uitdaging.

Door COVID-19 en de gezondsheidscrisis is maatschappelijke en sociale cohesie belangrijker dan ooit.

De aantasting van onze leefomgeving – nog steeds de grootste, existentiële bedreiging voor de mensheid – dreigt samen te vallen met maatschappelijke en sociale crises, met ernstige gevolgen. Maar nu de wereld met COVID-19 meer op risico’s lijkt afgestemd, kunnen wijze lessen worden getrokken om de reactie en veerkracht te versterken. In 2020 werd het risico op een pandemie werkelijkheid. Nu overheden, bedrijven en samenlevingen worstelen met COVID-19, is maatschappelijke en sociale cohesie belangrijker dan ooit. De nieuwste editie van het Global Risks Report geeft een ontluisterend beeld van de wereldwijde pandemie, economische neergang, politieke en sociale onrust en de verergerende klimaatcrisis. In het rapport wordt onderzocht hoe overheden, bedrijven en samenlevingen kunnen reageren op deze risico’s. 

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat COVID-19 grote invloed heeft gehad op het rapport van 2021 in vergelijking met de 15e editie in 2020. Het risico van infectieziekten staat nu met stip op nummer één, terwijl in 2020 een mogelijke pandemie nog op de 10e plaats stond.

Wijdverbreide effecten

Volgens het Global Risks Report 2021 zijn de acute sociale en economische kosten van COVID-19 zeer ernstig. De belangrijkste dreiging is dat de jarenlange vooruitgang – ten aanzien van het terugdringen van armoede en ongelijkheid en de sociale cohesie – erodeert en voor nieuwe risico’s zorgt. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat infectieziekten bovenaan de Impact-lijst staan.

COVID-19 heeft niet alleen geleid tot wijdverbreid verlies van mensenlevens, het remt ook de economische ontwikkeling in enkele van de armste delen van de wereld en vergroot verder de ongelijkheid in rijkdom over de hele wereld.

Tegelijkertijd zijn er zorgen dat de strijd tegen de de COVID-pandemie de nodige middelen wegneemt voor andere kritieke gezondheidsuitdagingen, waaronder de vaccinatieprogramma’s tegen mazelen, polio en andere ziekten in vooral arme landen.

Zorgen onder de leiders van morgen

Ondanks de onontkoombare gevolgen van COVID-19, domineren de ecologische risico’s en uitdagingen nog steeds de top 10 in het rapport, net zoals in de editie van 2020.  Deze problemen veroorzaakt door mensen worden “een existentiële bedreiging voor de mensheid” genoemd. Ondanks een daling van de CO2-uitstoot als gevolg van lockdown en afname van de internationale handel en reizen, zijn er grote zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen opnieuw zal stijgen naarmate economieën zich weer beginnen te herstellen.

Met name onder de jonge, toekomstige leiders bestaan grote zorgen omtrent de klimaat-gerelateerde risico’s en zij zien deze risico’s als ‘de meest waarschijnlijke’ en ‘meest impactvolle langetermijnrisico’s’. Verder waarschuwt deze generatie ook voor de gevaren van ‘ontgoocheling en illusies’ bij jongeren over de gehele wereld. Vooral persoonlijke en humanitaire risico’s zien zij als onmiddellijke bedreiging, terwijl de macro-risico’s meervoor de middellange termijn worden voorzien. Fundamentele geopolitieke risico’s worden door deze Global Shapers veel meer op de langetermijn verwacht.

Onder de kortetermijnbedreigingen, die waarschijnlijk binnen de komende twee jaar zullen uitkomen, vallen infectieziekten, crises in het levensonderhoud, digitale ongelijkheid en ontgoocheling onder jongeren. Wat betreft de risico’s op middellange termijn in de komende drie tot vijf jaar, identificeerden de Global Shapers het uiteen spatten van ‘activa bubbels’, uitval van IT-infrastructuur, prijsinstabiliteit en schuldencrises.

Op de langere termijn uitten deze jongeren hun bezorgdheid over massavernietigingswapens, het ineenstorten van de staat, verlies van biodiversiteit en schadelijke technologische vooruitgang die zich tegen de mensheid zou kunnen keren.

Meer publicaties coming up

Naast de genoemde risico’s, reflecteert het Global Risks Report 2021 de lessen die we uit de pandemie kunnen trekken, zodat we mondiale veerkracht van mensen en gemeenschappen versterkt kunnen worden. Zo formuleert het report analytische kaders en creëert het nieuwe vormen van partnerschap in radicale afhankelijkheid. Ook beschrijft het rapport hoe we het vertrouwen in elkaar en in onze overheden en bedrijven kunnen herstellen door middel van transparantie en duidelijke, consistente communicatie.

De komende weken zal ik regelmatig blogs publiceren rondom de bijeenkomst van het World Economic Forum (in Davos van 25 tot 29 januari 2021). De agenda van het World Economic Forum noemt zichzelf een baanbrekende mobilisatie van wereldleiders om de principes, het beleid en de partnerschappen vorm te geven die nodig zijn in de huidige, revolutionaire tijden. Volgens het World Economic Forum is het essentieel voor leiders uit alle lagen van de bevolking om direct virtueel samen te werken voor een meer inclusieve, samenhangende en duurzame toekomst.

Na afloop van het forum zal ik meer blogs publiceren over de volgende onderwerpen, die nauw samenhangen met de bijeenkomst in Davos en de 16e editie van het Global Risks Report:

  1. Samenvatting van het Global Risks Report voor mensen en organisaties die een concrete bijdrage willen leveren aan het creëren van een betere, meer duurzame wereld en inclusieve samenleving;
  2. Global Risks 2021: een gebroken toekomst – wat is de impact van COVID-19 op de maatschappij en samenleving en hoe kunnen we de schade herstellen en zorgen voor meer veerkracht en weerbaarheid?
  3. Error 404: blokkades voor digitale inclusiviteit – mensen gaan steeds meer verschillen vertonen in hun digitale autonomie en het is erg belangrijk dat iedereen toegang krijgt en houdt tot digitale markten en technologie. Hoe voorkomen we een verdere toename van de digitale kloof en gebrek aan maatschappelijke cohesie?
  4. Pandemieën en jongeren in het tijdperk van gemiste kansen – de vooruitzichten van de jonge generatie waren al verslechterd door de achteruitgang van onze leefomgeving, toenemende ongelijkheid en sociale ontwrichting. Hoe kunnen we voorkomen dat deze generatie ontgoocheld raakt en haar dromen verliest?

Nieuwsbrief: ga je mee op expeditie?

Schrijf je dan nu in voor mijn nieuwsbrief “Expedition 21” over de kolderieke reis door de 21e eeuw. Met inspirerende artikelen, knetterende podcasts en vlijmscherpe columns over mens, onmens, over het doel én de bedoeling.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu