8-10 min

Urgente brief van moeder Aarde aan ons – te midden van de pandemie en ijspret


Lieve mensheid. Aarde hier. Herinnert u mij nog? Dit is jullie eeuwige moeder die jullie voedt, jullie dorst lest en jullie dit geschenk van het leven geeft. Het is lang geleden dat ik de mensheid voor het laatst schreef. Maar ik voel mij verdrietig genoeg en ook verplicht om mijn gedachten en zorgen met jullie te delen, te midden van de pandemie en gezondheidscrisis waarmee jullie momenteel te kampen hebben.

Hopelijk nemen jullie mijn brief met drie openbaringen serieus en vinden jullie de wijsheid die nodig is om de mythe van jullie eigen grootsheid te ontkrachten. Samen zijn we radicaal afhankelijk van alles dat leeft op deze planeet en het wordt de hoogste tijd dat de mensheid zich weer verbind in verlangenverstrengeling. Want zonder een gezonde planeet zijn gezonde mensen en een gezonde economie utopisch.

Ik betreur het zeer dat de homo economicus zich niet meer realiseert dat de economie en welvaart radicaal afhankelijk zijn van een gezonde planeet en gezonde mensen. De mythe van jullie grootsheid is net zo stuitend als naïef. Het is ronduit schokkend om te moeten vaststellen dat jullie niet alleen in deze mythe zijn gaan geloven, maar tegelijkertijd ook vergeten zijn dat het slechts een mythe is. Daarom heb ik de motoren van jullie economisch systeem,  welke aanbeden wordt alsof het de creator van al het goede is, een beetje afgeremd. Meer specifiek, mijn doel was om jullie soort te laten nadenken over de enorme schade die jullie mij hebben berokkend.  En uiteindelijk ook  jezelf als soort.

Laat mij ook toe om te stipuleren dat het zware verlies van leven dat u heeft moeten doorstaan mij hevig spijt. Het was niet mijn intentie dat het COVID-19 virus zo’n verwoestende impact op u zou hebben. Vertrouw erop dat ik nooit met kwade bedoelingen handel. Mijn daden komen altijd voort uit de perfecte harmonie en stroming van de Kosmos. Maar als jullie de leefomgeving van alles wat leeft en mij dierbaar is alsmaar verkleint en zelf samenklontert in vervuilde metropolen, dan mogen en kunnen jullie mij en de natuur de gevolgen van je nalatig handelen niet kwalijk nemen.

Ongelijkheid is een ideologie en een politieke keuze

Helaas zijn uw megalomane heersers het meeste schuldig aan deze tragische sterfgevallen. Als de machtssystemen zich primair om de armen, ouderen en meest kwetsbaren in de samenleving hadden bekommerd, hadden veel meer levens gered kunnen worden. Maar de menselijke  autoriteiten staan erop dat het illusoire ding, dat u economie en welvaart noemt, voorrang moet krijgen boven het welzijn van het collectief, namelijk alle bewoners van de Aarde. Hebzucht en een gebrek aan eerbied voor het leven is een credo dat alleen leidt tot massaal lijden. Ik hoorde van mijn Earth Keeper dat uw rijke landen zo’n beetje 135 miljard USD (0,05% common wealth) aan ontwikkelingshulp uitgeven. Wist u dat omgekeerd de arme landen ruim 2 triljard USD per jaar betalen aan de rijke landen voor aflossing, rente op rente, premies t.g.v. handelsverdragen? Ongelijkheid is een ideologie en een politieke keuze. De grote profeten van de mensheid met haar religies en tradities hebben dat ook geleerd.

Dit alles brengt mij tot het hoofdpunt waarom ik u onderhavige brief schrijf: u aanzetten tot een diepe reflectie in al uw wijsheid en menselijkheid. Ik hoop dat de COVID pandemie bijdraagt tot de volgende drie belangrijke openbaringen.

Openbaring 1: jullie zijn aan mijn genade overgeleverd

Ik hoop dat de afgelopen twaalf maanden jullie hebben doen inzien dat jullie aan mij zijn overgeleverd. Door middel van dit virus heb ik jullie duidelijk laten zien dat ik met één druk op de knop de krachten van de natuur kan oproepen om jullie overmoedigheid en gebroken systemen en instituten te ontwrichten en zelfs omver te werpen! En ik ben altijd in staat geweest om dat te doen, door natuurrampen te veroorzaken zoals tornado’s, orkanen, aardbevingen, tsunami’s, overstromingen, vulkaanuitbarstingen en ook pandemieën.

Weet alsjeblieft dat ik jullie alles geef wat jullie nodig hebben om te gedijen en te bloeien: overvloedig voedsel en water; ijle, schone lucht om je longen mee te vullen; majestueuze bergen om te beklimmen en perspectief op te doen; kristalheldere meren en rivieren om in te baden en af te koelen; prachtige dieren om een band mee op te bouwen en heilige planten om je te genezen en te verlichten. Kortom, jullie soort is slechts een klein fragment van mijn oneindige bewustzijn. Zonder mij, is er geen jij. Want ik ben jou, net zoals jij ook mij bent.

We zijn niet gescheiden, maar één. Jij bent ook natuur en realiseer je dat als je structuren bouwt en exploiteert die mij schaden, je alleen jezelf schaadt. Het is mijn dharma, mijn goddelijke plicht, om alles wat heilig is te beschermen. Dus, als jullie soort de heilige eenheid van de schepping schaadt, ben ik verplicht om juist die structuren te vernietigen die het hebben geschaad.

Trouwens, hoe gaat het met jullie economie op dit moment? Is het al duidelijk wanneer de avondklok wordt opgeheven? Ik hoop dat de vaccinatiepatenten snel door de overheden worden gevorderd en er een einde wordt gemaakt aan de zelfverrijking van de bedrijven die schaamteloos hun doelen realiseren over de rug van de gezondheid van de armen. Jullie doel is mij duidelijk. Maar wat is hiervan de Bedoeling? Wist u dat Pfizer contracten sluit met een strikte voorwaarde die overheden verbiedt om de inkoopprijs kenbaar te maken. Inderdaad, u bent een bijzonder soort! Maar verheven….?

Openbaring 2: jullie manier van leven is destructief en eindig

De COVID-19 pandemie heeft pijnlijk aangetoond hoe onverstandig jullie soort heeft geleefd. Een echte beschaving leert en leeft volgens de waarden van vrede, eenheid en liefde. Een waarachtig beschaafd soort beseft ook zijn inherente eenheid met de Aarde, en zou mij nooit kwaad doen. Een waarlijk beschaafd volk is een volk dat de aanwezigheid van liefdevol bewustzijn cultiveert in zowel hun ouderen als hun jongeren.

Gebaseerd op jullie daden de afgelopen decennia, lijkt het erop dat jullie politieke leiders en captains of industry weinig zorg tonen voor het lot van onze planeet. Enorme ontbossingen, catastrofale klimaatveranderingen en olie- en nucleaire lozingen. Of de wijdverspreide vervuiling van rivieren, meren en oceanen en het massaal uitsterven van de levende wezens op Aarde. Het zijn slechts voorbeelden van de manieren waarop jullie verslaving aan het consumentisme en economische groei mijn geest en lichaam heeft ontheiligd.

Ik hoop dat de pandemie een belangrijk moment van bezinning voor u is. Want in het kielzog van de sluiting van uw industrieën, begin ik eigenlijk te genezen. Je zou kunnen spreken van een come-back. Wist je trouwens dat de mensen in de steden van India nu voor het eerst in een halve eeuw mijn glorieuze besneeuwde toppen in de Himalaya kunnen zien?!?!

Ik kan niet voldoende beschrijven hoe goed het voelt om deze adempauze te hebben van uw ongebreidelde en hectische ontwikkelingsplannen! Met dank aan corona, als medicijn in plaats van als virus. In het jaar dat ik jullie economie tot stilstand heb gebracht, is mijn lucht schoner, is veel van mijn water weer zwembaar en is die schadelijke smog die eeuwig boven jullie steden hangt, verdwenen. Mijn kinderen, het voelt zo goed om weer te ademen!

Openbaring 3: leer van inheemse tradities

Ondanks de misleide wegen van jullie dominante cultuur, is er een pad dat jullie eeuwige vrede, harmonie en vereniging met Zelf zal brengen. De heilige en eeuwenoude tradities van jullie inheemse volkeren bevatten de geheimen voor zowel jullie toekomstig geluk als jullie overleving. Ongeacht waar of wanneer mijn geliefde inheemse volkeren zijn ontstaan, ze hebben allemaal drie dingen gemeen, voorbij ruimte en tijd en ver verheven boven jullie menselijkheid en hetgeen jullie duiden met ‘de moderne beschaving’:

  • Een diep en doorleefd aangeboren geloof dat de Aarde heilig is en de hoogste bron is van alle openbarende wijsheid;
  • Vaste leefpatronen waarin mensen slechts het minimum aan middelen tot zich nemen om te overleven;
  • Een lange en heilige toewijding om mij te verdedigen tegen de aanvallen van de plunderaars van de samenleving.

Jammer genoeg, sta je op een gevaarlijke tweesprong. Op dit moment hebben jullie de wijsheid van jullie inheemse volkeren zo hard nodig, maar jullie hebben de grondvesten van hun culturen vernietigd! De grote vraag is of jullie willen terugkeren naar de Commons? Het algemeen belang weer centraal. In goede balans tussen mij als planeet en met jullie economie en samenleving. Een goede balans tussen markt, overheid en samenleving.

In plaats van de trouwe, inheemse toegewijden van de Aarde te eren, staan jullie erop hun heilige gronden te ontheiligen, hen te bekeren tot jullie duivelse industriële credo en deze trotse volkeren te degraderen tot een leven van ontbering en onthechting van hun spirituele tradities.

Schaam u voor al uw “leiders” en voor hun roofzuchtige arrogantie en gebrek aan compassie. En schaam u, het volk, voor uw gewillige zelfgenoegzaamheid en gebrek aan moed om op te komen voor wat juist is! Hebben velen van jullie, te midden van deze gezondheidscrisis, er wel eens bij stilgestaan hoe erg deze pandemie jullie inheemse gemeenschappen kan treffen… diezelfde gemeenschappen die kwetsbaar zijn geworden door de meedogenloze roofzucht van jullie cultuur door de eeuwen heen?

Op het einde is alles Goed. En als het niet goed is, is het niet het einde

Te midden van deze crisis hebt u grote bezorgdheid getoond voor uw bedrijven en ouderen en degenen met onderliggende gezondheidsproblemen. Echter, hoeveel directe hulp heeft u verleend aan zieke inheemse ouderen die de eeuwenoude kennis bezitten van UW overleving door hun afnemende talen en tradities? Hoeveel hulp is verleend aan de jonge generaties, die gedesillusioneerd wordt geconfronteerd met een vermeende ‘leerachterstand’. Hoe kun je een achterstand oplopen als leren het leven is?

Ik wil deze brief eindigen met een positieve en opbeurende boodschap. ALLE HOOP IS NOG NIET VERLOREN! Het is nog niet te laat om je wegen te veranderen. Om je belemmerende overtuigingen en vooroordelen los te laten. Om je te verbinden met de natuur. En met elkaar. En met Zelf. In radicale afhankelijkheid door middel van verlangenverstrengeling.

Als de hele mensheid besluit om diep na te denken over deze drie openbaringen die ik voor jullie heb neergelegd en er gehoor aan te geven, dan kan de balans van de Aarde worden hersteld en mijn droom van een eeuwigdurende vereniging met jullie worden gerealiseerd.

Weet dat ik er alles aan doe om je te laten slagen. Want als jij slaagt, slagen we allebei. De keuze is aan jou. Gebruik je gave van vrije wil wijselijk!

Met zegeningen en liefde,

Je Moeder Aarde

PS – Binnenkort zijn er weer verkiezingen. Weet je het al? Houdt deze brief eens tegen de programma’s aan. Wees kritisch, dapper en consequent.

Meer info en bronnen:

Menu